พระราชกรณียกิจของ รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม พสกนิกรในจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชังหวัดพิษณุโลก

          พระบาทสมเด็ซพระวชิรเกล้าเข้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเกียพระบรมโฮรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเสศีขร่วมกับสมเด็ซพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสดีฮพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในสังหวัดพิษณุโลกเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๘ ณ โรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และทรงพระราชดำเนินพระราชกรณียกิจเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
#รับเสด็จฯพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar