ไทยเจ้าภาพการจัดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 

ไทยเจ้าภาพการจัดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 

ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง การทำงานร่วมกันของอาเซียนด้านการประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประชาสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพของงานด้านสื่อและงานประชาสัมพันธ์ของอาเซียน  ติดตามได้จาก เพจ ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ #สรุปมาให้

#AMRI2021Thailand #aseanthai #aseannews #ข่าวสารอาเซียน #การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน #ไทยเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar