จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมประกวดสวมใส่ผ้าไทย ในกิจกรรมพิษณุโลกผ้าไทยใส่ได้ทุกวัยและทุกวัน ลุ้นเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมประกวดสวมใส่ผ้าไทย ในกิจกรรมพิษณุโลกผ้าไทยใส่ได้ทุกวัยและทุกวัน ลุ้นเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 15 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2566 https://docs.google.com/forms/d/1C5S4VdkeMUZWuESGY1ruIEk0qkDO_8rfqS6qcSREbmM/closedform

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด (นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป)

ประเภทที่ 1 ระดับประถมศึกษา

ประเภทที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

ประเภทที่ 3 ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

ประเภทที่ 4 บุคคลทั่วไป

เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ทุกประเภทเป็น แบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลชมเชย (ไม่จำกัดประเภท) จำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากผลรวมของยอด Like และ Share ที่มากที่สุดในแต่ละประเภท

ขั้นตอนการประกวด

-โพสต์รูปภาพขณะสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ติด Hashtag #พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. - 31 ก.ค. 66

-สมัครเข้าร่วมประกวดผ่าน Google Form โดยกรอกข้อมูลลิงก์ (Link URL) ของโพสต์ที่ส่งเข้าประกวดและข้อมูลอื่นๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. -31 ก.ค. 66

-เชิญชวนเพื่อนๆ กด Like กด Share โพสต์ที่ส่งเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. - 15 ส.ค. 66 (ยุติการนับคะแนน ณ วันที่ 15 ส.ค.66 เวลา 12.00 น.)

ลิงค์สมัครประกวด https://docs.google.com/.../1C5S4VdkeMUZWuESGY.../closedform

#พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar