กระบุงใส่เงิน หัตถศิลป์ไผ่สาน

กระบุงใส่เงิน หัตถศิลป์ไผ่สาน

ความเป็นมา

งานหัตถกรรมเครื่องจักสานเป็นงานที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนจึงสนใจงานจักสานโดยการอาศัยการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาและเห็นคุณค่าการน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงได้พัฒนารูปแบบ รูปทรง ลวดลายและสีสันทีสวยงามตามความต้องการของลูกค้า

กระบุง ตระกร้า ชะลอม (ขนาดตั้งแต่เครื่องใช้จนถึงตั้งโชว์ การผลิตจะนำไม้ไผ่ จากชุมชนเป็นที่ระลึก) ใน อ.วัดโบสถ์ มาย้อมและสานขึ้นรูปตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และพัฒนารูปแบบจากการเรียนรู้หรือไปดูงานที่อื่นๆด้วย

ชื่อผู้ติดต่อ : หัตถศิลป์ไผ่สาน

ที่อยู่ : เลขที่ 183 หมู่ที่ 1 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 

โทร : 084 777 4247

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากhttps://www.provincialchamp.com/

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
#PRD4


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar