งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก

              จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดงาน "งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์มหาราชผู้ทรงกอบกู้แผ่นดินและผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินไทย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญและน่าสนใจ เช่น การออกร้านสลากกาชาด การแสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าจากโรงงาน และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง นอกจากนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน ภายในบูรนิทรรศการมีการจัดแสดง และสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาร่วมงานฟรี! ตลอดงาน 

วันที่จัดงาน: เดือนมกราคม
สถานที่จัดงาน: สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
#PRD4


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar