ปฏิทินท่องเที่ยว พิษณุโลก

เที่ยวพิษณุโลกเที่ยวได้ทั้งปี มีที่ไหนบ้าง วันนี้เรามีหนังสือปฏิทินท่องเที่ยวมาให้ได้อ่านได้ชมกันแล้ว

 

พิษณุโลกหรือเมืองสองแคว เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับร้อยปีมีแหล่งท่อง

เที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตที่น่าสนใจ

ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ท่านผู้อ่านเห็นภาพความน่าสนใจในด้าน

ต่าง ๆ ของจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม

ไม่แพ้ที่ใด รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สะท้อนเห็นถึงอารยธรรมเก่าแก่

ในนามจังหวัดพิษณุโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกพร้อมชื่นชมบรรยากาศสวยงาม

ตลอดจนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับทุกท่านที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพิษณุโลกใน

โอกาสต่อ ๆ ไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar